Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik, grafik tasarımın geniş çalışma yelpazesinin önemli bir parçasıdır. Amblem (logo) ve logotype çalışmalarıyla ortaya çıkan kimlik, kurumları birbirinden ayrıştırır nitelikte ve özgün olmalıdır. Özgün bir kimlik, insanların görsel zekasında yer ederek zamanla tercih edilir bir konuma gelir. Bu süreçte, kimliğin insanlar üzerinde etkisi ortaya çıkar ve bununla beraber markaya yönelik tepki doğar. İşte bu tepki de markalaşma olarak adlandırılır. Oluşan markanın temelinde ise kurumsal kimlik tasarımı yatar.

 

İnce Fikirler Reklam Ajansı, tasarladığı kurumsal kimliklerle var olan markaların pazardaki algısının kurumsal nitelikte olmasını; yeni markaların ise markalaşmasını sağlar.

Kurumsal Kimlik Tasarımı