Logo Tasarımı

İnce Fikirler Reklam Ajansı, size özel ve orijinal görsel kimlik yaratır.

Mükemmel markaların temel özelliği rakiplerinden ayrışan, yalın bir görsel anlatıma ve benzersiz bir çağrışıma sahip olmalarıdır. Bugün dünyaca ünlü pek çok markayı, adlarını bile telaffuz etmeden tanımamızın bir sebebi bu değerlere sahip olmasından kaynaklanır. Markanızın sektördeki konumu analiz edilerek hedef kitleye yönelik bir tasarım ve markaya vizyon katacak bir logo tasarlanır. Oluşturulan yeni logo, değer ve stratejilere yönelik uygun amblem ya da logotype ayırıcıları (trick) ile tamamlanır.

Görsel kimlik tasarımımızın temeli, farklılık üzerine değil benzersizlik üzerine kurulmuştur.